Bakaláři ZŠ Obříství
menu ZS OBRISTVI

Akce ZŠ Obříství

Dne 20. 5. 2022 se ve školní hale konal ples pro žáky pořádaný Markétou Nohejlovou a Natálií Szajkovou, které zároveň naše žáky provázely celým večerem. S přípravami pomáhali žáci 6., 7. 8. i 9. třídy.

přečíst více

Dne 13. června se uskutečnil cyklovýlet do Mělníka pod vedením paní učitelky LIndy Šeborové.

přečíst více

Ve středu 1. června 2022 se v naší základní škole uskutečnil dětský den. Byl připraven pro celý první stupeň a organizovala ho osmá třída společně s paní učitelkou Lindou Šeborovou.

přečíst více

V pátek 20.5. proběhl ples pořádaný žáky deváté třídy pro všechny spolužáky z prvního i druhého stupně. Na pořadu byl tanec, zábava a bohatá tombola...

přečíst více

Jak jinak oslavit Den Země než péčí o ni. A tak v úterý 3. května naši žáci ve spolupráci s obcí zkrášlili a zbavili odpadků velkou část Obříství.

Děkujeme žákům i učitelům za jejich úsilí a vytrvalost, s jakou se do úklidů pustili. 

přečíst více

V úterý 3. 5. se vypravila 1. a 2. třída poprvé za kulturou. Děti se vydaly do Divadla U Hasičů do Prahy na představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký...

přečíst více

Ve čtvrtek 28. dubna se naši druháčci vydali do Knihovny Svatopluka Čecha v Obříství.

přečíst více

V pátek 25.3. proběhl v šesté a sedmé třídě preventivní program zaměřený na klima a vztahy ...

přečíst více

Poznávat prvňáčkům  školu pomáhají žáci deváté třídy

přečíst více

Den volného času se konal 15. října 2021. Zorganizovala ho naše devátá třída. Tohoto dne se zúčastnili žáci všech tříd, ale také zaměstnanci naší školy. Všichni měli originální obleky a všichni byli úžasní.

přečíst více