Bakaláři ZŠ Obříství
menu ZS OBRISTVI
Zpět J. A. Komenský

J. A. Komenský

31. 03. 2022
|
ZŠ Obříství
|

V pondělí 28.3. bylo výročí významného českého rodáka - Jana Amose Komenského. Narodil se v roce 1592, jednalo se tedy o jeho 430. narozeniny. Při této příležitostmi proběhla v úterý v aule naší školy vzpomínková akce, kterou moderoval pan učitel Pavel Syrový.

Pan učitel nás seznámil se životem Komenského a s jeho základními pedagogockými myšlenkami. S historickým pozadím a s třicetiletou válkou žáky obeznámil pan učitel Miláček. S myšlenkou názornosti výuky nás do detailů seznámil pan učitel Hokeš. S ukázkou výukové metody lidově nazvané "škola hrou" nás seznámila paní učitelka Heissler Klaudy a její šestá třída. Devátá třída v rámci výtvarné výchovy připravila moderní doplnění slavného Orbis Pictus (Svět v obrazech), kde vtipně zpracovala sociální média, moderní technologie a sborovnu našeho druhého stupně, tedy s tím, co Komenský znát nemohl.

Setkání v aule bylo završeno vzpomínkou na to, jak Komenského myšlenky pronikají i do současné populární kultury, například jeho myšlenka o návratu "ztracené vlády věcí tvých" popsané v Labyrintu světa a Ráji srdce, a převzaté např. Martou Kubišovou v textu její slavné písně.