Bakaláři ZŠ Obříství
menu ZS OBRISTVI
Zpět INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

16. 01. 2024
|
ZŠ Obříství
|

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Dobrý den, vážení strávníci,

Od 1. 2. 2024 dochází ke změně v odhlašování a přihlašování stravy. Odhlásit nebo přihlásit stravu bude možné osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky na tel.: 315 685 006 nebo elektronicky na www.strava.cz pouze do 14:00 hodin předchozího pracovního dne. Stravu na pondělí je možné odhlásit nejpozději v pátek do14:00.

Stravu není možné odhlašovat přes email jídelny ani na Bakalářích.

 

První den neplánované nepřítomnosti (nemoc, uvolnění ze školní docházky….) žáka se považuje za pobyt ve škole a také strava je poskytována za sníženou cenu. V tomto dnu si můžete stravu vyzvednout do jídlonosičů ve ŠJ od 10:30 do 10:50 hod.

V dalších dnech nepřítomnosti nelze stravu odebírat za dotovanou cenu. Škola v tyto dny ztrácí nárok na dotaci, a pokud strava nebude odhlášena, budou obědy účtovány s režijními náklady:

Žáci 7 – 10 let: 78,- Kč

Žáci 11 – 14 let: 80,- Kč

Žáci 15 a více let: 82,- Kč