Bakaláři ZŠ Obříství
menu ZS OBRISTVI
Zpět Informace k přijímání žádostí o přestup žáků do šestého ročníku pro školní rok 2024/25

Informace k přijímání žádostí o přestup žáků do šestého ročníku pro školní rok 2024/25

04. 03. 2024
|
ZŠ Obříství
|

Informace k přijímání žádostí o přestup žáků do šestého ročníku pro školní rok 2024/25

 

Přestup žáků z okolních obcí do 6. ročníku pro školní rok 2024/25 bude možný při splnění vypsaných kritérií.

Základní prioritou školy je zabezpečení       

-dostatečného počtu míst pro spádové žáky                                          

-odpovídajících vyučovacích prostor

-personální (hlavně pedagogické)

 

 

Kritéria pro přijímání žáků do 6. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/25

  • Žádost podaná v termínu od 14.5. do 31.5. 2024
  • Žáci s trvalým pobytem ve spádové oblasti, v případě naplnění kapacity školy budou zájemci vylosováni za přítomnosti vedení školy, zástupce školské rady a zřizovatele
  • Při volné kapacitě školy budou přijímáni žáci s trvalým pobytem mimo spádovou oblast; přednostně sourozenci žáků naší školy; pokud bude vyšší počet zájemců než volná kapacita, bude provedeno losování za přítomnosti vedení školy, zástupce školské rady a zřizovatele

Poznámky:

V případě přijetí žádosti o přestup před termínem 14.5.2024 bude správní řízení o povolení přestupu přerušeno do doby uzavření správního řízení o přijetí k povinné školní docházce a platných výsledků přijímacího řízení žáků do 1.ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia, neboť bez těchto údajů nelze určit volnou kapacitu školy.

 

V Obříství 31.01.2024                            Mgr. Eva Flíčková