Bakaláři ZŠ Obříství
menu ZS OBRISTVI
Zpět Den Země 2022

Den Země 2022

17. 05. 2022
|
Mgr. Andrea Heissler Klaudy
|

Den Země

Jak jinak oslavit Den Země než péčí o ni. A tak v úterý 3. května naši žáci ve spolupráci s obcí zkrášlili a zbavili odpadků velkou část Obříství. Žáci 3. a 4. třídy se vydali uklidit břehy Labe směrem k vodárně i směrem k Štěpánskému mostu. Žáci 5. a 6. třídy se věnovali zahradnickým pracím v okolí školy. 7. třída se postarala o čistotu a lepší úpravu parku u pomníku Svatopluka Čecha a 8. třída zbavila plevele záhonky okolo cesty v parku naproti komunitnímu centru i podloží u morového sloupu. Deváťáci se rozdělili na 2 samostatné oddíly. První zveleboval pomník obětem 1. světové války a druhý oddíl, složený ze silných chlapců, čistil les před fotbalovým hřištěm od velkých odpadků. Chlapci byli zděšeni, co vše dokáží někteří spoluobčané odhodit do lesa. 

Děkujeme žákům i učitelům za jejich úsilí a vytrvalost, s jakou se do úklidů pustili.

Přejeme si, aby tato práce nepřišla vniveč a okolí obce se opět nezaplňovalo odpadky. Vkrádá se smutek do dětských tváří, když již po týdnu vidí jimi uklizená místa opět zanesená papírovými kapesníky, plechovkami, nedopalky od cigaret….