info zš obříství

Kroužky

Vážení rodiče,

nabízíme Vám pro Vaše děti možnost navštěvovat ve školním roce 2017/18 tyto kroužky:

Název kroužku

Vedoucí kroužku

Termín

Poznámka

Keramický kroužek

Bc. Karel Miláček

čtvrtek 14.15-15.45 hodin

1x14 dní sudý týden

1.- 5. třída

Muzikohraní

Jana Laubová

úterý 12.30-13.15

1.- 2. třída

Sportovní kroužek

Mgr. Martina Petrlíková

středa 12.20 – 13.05 hodin

3.- 5. třída

Informatika

Mgr. Kateřina Najmanová

pondělí 13.15.- 14.00 hodin

2. – 5. třída

Florbal

Mgr. Svatopluk Šenk

pátek od 12. 20 – 13.30 hodin

3. - 5. třída

Florbal

Mgr. Svatopluk Šenk

podle přihlášených od 14.45 hodin

6. – 9. třída

Sportovní kroužek

Mgr. Zuzana Švihlová

středa 11.30 – 12.15 hodin

1. a 2. třída

Německý jazyk

Mgr. Eva Houštecká

úterý 13.30 -14.15 hodin

3.- 5. třída

Kroužek přírodních věd

Mgr. Heissler Klaudy

středa 13.30 -14. 15 hodin

2. -5. třída

Taneční kroužek

Mgr. Heissler Klaudy

podle přihlášených od 14.45 hodin

2. – 9. třída

- Vybraný kroužek označte křížkem, popř. napište, že nemáte zájem.                               

- Kroužek bude otevřen při naplnění potřebným počtem zájemců (cca 12)

- Zájemci se přihlašují na celé pololetí.

- Kroužky zahajují svou činnost v týdnu od 2. 10. 2017, končí 31. 5. 2018

- Zápisné do kroužku na pololetí činí 400,-- Kč, 500 Kč kroužek keramický. Částku uhraďte do 31. 10. 2017

- Do kroužku se mohou zapsat i děti, které nejsou žáky ZŠ Obříství.

- Může dojít ke změně termínu vzhledem k požadavkům většiny přihlášených žáků.

- Na 2. stupni bude nabízena od listopadu hodina týdně navíc pro budoucí studenty středních škol-příprava na přijímací zkoušky (8., 9. ročník zdarma), M v pátek, ČJ v úterý

- Na 2. stupni je především doporučováno, aby se žáci s výrazným výtvarným nebo hudebním talentem přihlásili do ZUŠ s ohledem na výběr budoucího studijního oboru.

PŘINÉST ZPĚT podepsané třídní učitelce  DO PÁTKU 15. 9. 2017 , i když nemáte zájem.