info zš obříství

Spolek přátel školy

Spolek přátel školy přispívá svou činností ke zlepšení podmínek vzdělávání a podporuje kulturní a vzdělávací akce pro děti.

Hospodaření SPŠ:
Příjmy: 
- výnosy z pořádaných kulturních a společenských akcí
- dobrovolné finanční příspěvky poukazované na konto SPŠ
- pravidelné roční finanční příspěvky 300,-Kč 
(platí se do konce listopadu na č. účtu: 211684174/0300)
 

Výdaje:
- nákup finančně náročnějších moderních pomůcek a zařízení pro výuku 
a chod školy
- finanční zajišťování sportovních, kulturních a společenských akcí
- odměny pro studijně úspěšné a aktivní žáky školy

Zástupci rodičů do SPŠ v roce 2020/2021:

1. třída: paní Šálová
2. třída: paní Špicová
3. třída: paní Chmelíková
4. třída: paní Segertová
5. třída: pan Cingroš
6. třída: paní Formánková
7. třída: pan Štěpánek
8. třída: paní Nohejlová
9. třída: paní Kocourková