info zš obříství

Projekty - články

Hudební výchova venku
projekt o Japonsku
2. stupeň
#laskavec 1. třída
6.třída- projekt
Projekt 9. třídy
Projekt 7. třídy
projekt 1. třídy
Projekt 1. třídy
Projekt 1. stupně
Komunikace, kyberšikana, zdravé zoubky a další důležité informace....
Projekt 1. třídy
Projekt na 2. stupni
Projekt 4. třída
Projekt 9. třída kluci
Projekt primární prevence pro 6. a 8. ročník
Projekt 5. třída
Celoroční projekt 2. stupně
Projekt primární prevence
Školní družina
Projekt 7. třída
Projekt 6. třída
Zdeněk Svěrák - 5. třída
Projekt 6. třídy
Projekt 3. a 4. třídy
Den Země - projekt 2. stupně
Záložka do knihy opět spojuje školy
Projekt 2. třídy
Od Přemyslovců k Lucemburkům
Projekt v 9. třídě
Projekt v 7. třídě
Projekt v 6. třídě
Projekt 6. třídy
Projekt Velikonoce v 5. třídě
Večer s Andersenem 2012
Projektový den v 7. třídě
Projektový den na téma Evropské státy
To je název projektu na podporu čtení, který vyhlásily Národní pedagogická knihovna Komenského Praha, Slovenská knižnica Bratislava a Mezinárodní asociace školních knihoven.
Projekt: Čtení mě baví
Projekt: Česko se hýbe
V rámci celoročního projektu Čas rytířů naše třída absolvovala exkurzi v Praze na Vyšehradě.
Projekt 5. třídy
Projekt 9. třídy 20.5.2011
Naše škola se zapojila do projektu Česko se hýbe.
Projekt 8. třídy
Projekt 2. třídy
Dne 1.dubna se na 2. stupni učilo v projektech.
Projekt 8. třídy
Projekt 2. třídy
Projekt 6. třídy
Projekt 5. třídy
30. září se na 2. stupni naší školy vyučovalo v projektech.
Projekt 6. třídy
Dne 21.12.2009 schválila vláda ČR program dotované Ovoce do škol.
Dne 5.3. proběhl téměř ve všech třídách projektový den.
Celoroční propojení výuky vlastivědy, přírodovědy, tělesné a výtvarné výchovy.
Cestujeme mašinkou - jak si 4. třída hraje, soutěží a zábavně se učí.