info zš obříství

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

 

Modální slovesa a jejich opisné tvary
Život rodin v Anglii
Časové předložky
Předpřítomný čas
Trpný rod
Předpřítomný čas - pracovní list
Budoucí čas
Povolání  - Jobs
Předložky prostoru
Minulý x předpřítomný čas
Křížovka - předpřítomný čas
Vesmír - The Space
Procvičování slovní zásoby a nepravidelných sloves
Přítomný čas průběhový
Tázací dovětky
Názvy evropských zemí a jazyků
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
Nepravidelná slovesa
My cultural life
Musical instruments
Minulý čas- prezentace
Minulý čas - test
Find somebody who......
Stupňování přídavných jmen
My family
My family - práce s textem
Present simple - pracovní list
Časové věty
Vyjádření záhodnosti
Test pro 9. ročník
Jídelní lístek
Cestování - slovní zásoba
William Shakespeare
London - the capital city
Příslovce
English Christmas

 

Pozdravy
My house
Moje koníčky
I can, I can´t
Halloween
Populární sporty
Can you play….?
Slovní zásoba-ovoce, zelenina
Jídlo, pití-pracovní list
I like, but I don´t like
Revision- opakování
Christmas
Moje snídaně- pracovní list
Traditional English breakfast
Roční období
Roční období- pracovní list
Přítomný čas prostý

Colours
Colours – přesmyčky
Bingo- colours
Numbers
Bingo – numbers
Numbers – přesmyčky
Animals
Count animals I
Colour animals I
Colour animals II

Animals – přesmyčky
Alphabet
Shapes
Colour shapes
Count shapes
Draw a monster
Draw a face
Where is it
Colour a picture