info zš obříství

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Josef Kajetán Tyl
Karel Jaromír Erben
Karel Havlíček Borovský
Anarchističtí buřici
Božena Němcová
František Gellner
Viktor Dyk
Fráňa Šrámek
Božena Němcová - povídka Karla
Petr Bezruč
Anarchističtí buřiči - shrnutí
Alois Mrštík, Vilém Mrštík
České národní obrození - opakování
Eduard Bass
Karel Hynek Mácha
Jaroslav Hašek
František Ladislav Čelakovský
Karel Čapek a Josef Čapek
Vladislav Vančura
Jaroslav Vrchlický
Test z učiva o J. Haškovi, bratrech Čapkových a V. Vančurovi
Josef Škvorecký
Jan Neruda
Bohumil Hrabal
Jules Verne
Mark Twain
České národní obrození
Obranná fáze českého národního obrození
Ofenzivní fáze českého národního obrození
Vyvrcholení obrozeneckých snah
České národní obrození - opakování jednotlivých fází
Osvobozené divadlo
Divadlo Semafor
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Česká divadla (výběr)
Česká divadla (výběr) opakování
Tvar, velikost a pohyby Země
Střídání dne a noci, střídání ročních období
Časová pásma, datová hranice, smluvený čas
Světový, pásmový čas
Litosféra – stavba Země
Litosféra - dno oceánu
Zemětřesení a sopečná činnost
Vznik pohoří
Povrch jako důsledek přírodních činitelů
Atmosféra
Počasí, podnebí
Podnebné pásy
Hydrosféra
Pohyby mořské vody
Vodstvo na pevnině
Ledovce
Podpovrchová voda
Pedosféra
Složení půdy
Půdní typy a druhy
Význam půdy
Ohrožení půdy
Tropické lesy
Savany
Pouště
Stepi
Tundra
Výškové stupně rostlinstva
Světové oceány
Zeměpis světadílů
Afrika – poloha, rozloha
Afrika – povrch
Afrika - vodstvo
Afrika – podnebí
Afrika – rostlinstvo a živočišstvo

 

Afrika – obyvatelstvo