info zš obříství

Historie školy

  • První kronikářské záznamy uvádějí, že již v roce 1796 byl řídícím učitelem školy Jan Žižka. Zdejší škola tak patřila mezi první v mělnickém regionu. Měla 116 dětí.

  • V roce 1869 byla zákonem stanovena povinná školní docházka. Obecná škola měla být zřízena všude tam, kde žilo více než 50 dětí příslušného věku.

  • V roce 1893 byla postavena nová obecná škola na volném pozemku při silnici vedoucí z obce Obříství směrem na Korycany, jejíž objekty stojí dodnes.

  • V roce 1930 byla při obecné škole zřízena škola hospodářská (pokračovací).

  • 28. srpna 1938 byla rozhodnutím obecního zastupitelstva a na základě výnosu zemské školní rady slavnostně otevřena Jubilejní měšťanská škola Svatopluka Čecha.

  • 1960 - zřízena jednoroční nástavba - učňovská škola zemědělská, obor zemědělský mechanizátor pro absolventy zemědělských učilišť.

  • 1995 - škole za její výsledky udělen statut fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity v Praze.

  • V září 1999 byl slavnostně otevřen nový školní areál stávající se z budovy školy, mateřské školky a sportovního areálu.