Bakaláři ZŠ Obříství
menu ZS OBRISTVI
Zpět Výzva k nahlédnutí do spisu podle § 36 správního řádu

Výzva k nahlédnutí do spisu podle § 36 správního řádu

01. 06. 2022
|
ZŠ Obříství
|

Výzva k nahlédnutí do spisu podle § 36 správního řádu

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Vás upozorňuji, že jako zákonní zástupci účastníků řízení, máte možnost ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijetí Vašich dětí k povinné školní docházce nebo k plnění povinného předškolního vzdělávání v přípravné třídě v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Obříství, okres Mělník, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné 9.6.2022 od 11.30 do 15.30 hod. Pokud Vám termín nevyhovuje domluvte si na telefonním čísle 608 973 505 nebo na emailu reditelka@zsobristvi.cz náhradní termín.

Upozornění:

Účastník řízení nebo jeho zákonný zástupce je povinen předložit v souladu s § 36 odst.4 výše uvedeného zákona na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

Mgr. Eva Flíčková, ředitelka školy