info zš obříství

Zápis do první třídy 2020

Zápis do 1. třídy

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021:

 

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí ve škole.

 

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu

 

od 6. dubna 2020 do 30. dubna 2020

 

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a vnitřním předpisem pro přijímání ke školní docházce, o přijetí či nepřijetí dítěte a o odkladu školní docházky rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, postupuje v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (správní řád).

Dítěti může být udělen odklad povinné školní docházky, o udělení odkladu rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů, k níž jsou přiloženy dva odborné posudky – posudek školského poradenského zařízení a posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa, žádost se podává v době zápisu.

 

Žádost k zapsání dítěte, podrobné informace k odeslání žádosti a kritéria přijímání ke školní docházce naleznete od 6.dubna 2020 na webových stránkách Základní školy Obříství i na stránkách obce Obříství.