info zš obříství

Podporujeme stávku ve školách...

Podporujeme stávku ve školách

středa 6. listopadu 2019

STÁVKA ZA KVALITNÍ PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

My, pedagogický sbor ZŠ Obříství, jsme se rozhodli podporovat  stávku ve středu 6. listopadu 2019. Svým postojem vyjadřujeme rozhořčení nad jednáním ministra školství Roberta Plagy, který nedodržel dohodu z jednání se školskými odbory.

Nejvíce diskutovaným tématem je navýšení platů pedagogických pracovníků, ale není jediným. Platové ohodnocení je jen jedna ze složek komplexní úpravy vzdělávacího systému (viz Programové prohlášení vlády 2018).

Obáváme se, že postup vlády a jednání MŠMT není v souladu s tímto programovým prohlášením. 

Stávkové požadavky:

5 % hrubého domácího produktu pro školství

výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání

130 % průměrné mzdy pro učitele

neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících

15 % navíc v roce 2020 pro pedagogy (z toho 10 % do tarifů)

projednání Otevřeného dopisu za záchranu českého školství vládou

 

Na základě výše zmíněného podpoříme stávku

ve středu 6. listopadu

zrušením výuky na 2. stupni naší školy.

Na 1. stupni bude probíhat výuka dle rozvrhu.

 

Děkujeme rodičům za podporu a omlouváme se za případné komplikace, které náš postoj způsobí.

V případě jakýchkoliv nejasností či problémů vyplývajících z našeho postoje kontaktujte ředitelku školy na čísle 608 973 505. Děkujeme.