info zš obříství

Organizace 1. týdne roku 2020/2021

1.9.2.-9.třída - 1 vyučovací hodina - konec v 8:25 hodin, ŠD neprobíhá.

         (Vezměte si psací potřeby, přezůvky a roušku v igelitovém sáčku.)

         1.třída - slavnostní zahájení v 9:00 ve třídě pouze za přítomnosti zákonných zástupců.

 

2.9. - 2.-9.třída - 4 vyučovací hodiny - konec v 11:20 hodin, ŠD již bude otevřena do 16:00 hodin.

         Tento den žáci dostanou rozvrh hodin, seznámí se se školním řádem, zvolí si třídní samosprávu a dostanou učebnice.

         1. třída - 2 hodiny - konec v 9:20 hodin.

 

3.9. 2.-9.třída - vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

          1.třída - 3 vyučovací hodiny - konec v 10:25.

 

4.9.2.-9.třída - vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

          1.třída - 4 vyučovací hodiny - konec v 11:20.

 

Odpolední vyučování začne od 7. 9. 2020.

Školní jídelna Obříství zahajuje provoz ve středu 2. 9.2020. Jsou přihlášeni žáci ZŠ dle stravovacích zvyklostí z předešlého školního roku. Při nedostatečné výši konta nebude strava objednána. Prosíme strávníky o kontrolu na www.strava.cz.