info zš obříství

Online výuka

Milí žáci, vážení rodiče,

 od pondělí 30.3.2020 začínáme s výukou online v 6.- 9.třídě, 5.třída začíná od úterý. Na začátku vyučovací hodiny je vyhrazeno 10 minut pro připojení všech žáků, pak začne samotná výuka trvající 45 minut.  Pokud se Vám nepodaří v daném čase navázat spojení nebo během výuky dojde k výpadku, spojte se s námi mimo rozvrh, abychom mohli řešit Vaše konkrétní problémy a nezdržovali tím výuku. Vzhledem k situaci, která je nová pro nás i Vás, buďte trpěliví a tolerantní. Určitě bude v prvním rozjezdovém týdnu mnoho komplikací, které se budeme snažit vyřešit.

 

Důrazně žádáme o zodpovědné chování žáků během online výuky – nepořizujte nahrávky ani fotografie učitelů, vypínejte si mikrofony. Jsme si vědomi, že výuku mohou sledovat i další osoby. Tuto situaci přijímáme, i když je pro naše soukromí ohrožující a od Vás očekáváme, že budete respektovat naši žádost nepořizovat záznam a vstřícný krok vyučujících nebudete zneužívat. V případě zjištění, že tuto situaci zneužíváte, bude online výuka okamžitě ve všech třídách ukončena.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.
Vyučující a vedení školy