info zš obříství

Přednáška o první pomoci¨"Helpík"

     Dne 14. listopadu proběhl na naší škole interaktivní program "HELPÍK". Děti se naučily, jak poskytovat první pomoc v případě různých nenadálých zdravotních komplikací, jako je zástava dýchání, zástava srdce, krvácení, ošetření zlomenin, popálenin a atd. Prakticky prováděly různá ošetření a vyzkoušely si i resuscitaci.  V rámci přednášky se seznámily s novými pravidly silničního provozu, která se týkají rychlého průjezdu záchranných sborů na komunikacích. Poznaly novou mobilní aplikaci, která slouží k přivolání záchranářů a lokalizaci místa v terénu.

     Interaktivní program "Helpík" byl dětmi hodnocen jako velmi přínosný a zajímavý.