info zš obříství

Aktuality

online výuka
Pedagogický sbor ZŠ Obříství
Školní družina
Platba kroužků do 31.10.2019.
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání
Předpokládaný příjezd v cca 11:15 - 11:30
Zákonní zástupci
Ředitelská volna
9. dubna 2018, schůzka ohledně ŠvP v 16:30, účast nutná
14.2.2018 7:00 - 8:00
Zástup na dobu určitou
Informace pro rodiče
Vyhlášení soutěže
Zde je přehled, jaké sešity je potřeba koupit.
usnesení OÚ č. 2/2017
Gratulujeme děvčatům k pěknému umístění.
Úspěch Vítka kouby
Výsledky zápisu, FOTO
K prostudování rodičům
Prvňáčci 2016/2017
Zprávičky z lyžáku
Projekt primární prevence pro 6. a 8. ročník
Celoroční projekt 2. stupně
Projekt - sběr baterií a použitých elektrozařízení
Září a říjen v ŠD
Cíle a složení žákovského parlamentu
Sobota 15. října od 14.00 na hřišti v Chlumíně
Odchod od školy v 9:15, návrat v 11:45
Sportovní kroužek pro 1. třídu bude ve STŘEDU - 5. vyuč. hodinu
Upozornění pro rodiče
1.9. je oběd v 10.20 hodin V pátek 2.9. nebude kiosek v provozu.
Práce nás baví