info zš obříství

Spolek přátel školy

Spolek přátel školy přispívá svou činností ke zlepšení podmínek vzdělávání a podporuje kulturní a vzdělávací akce pro děti.

Hospodaření SPŠ:
Příjmy: 
- výnosy z pořádaných kulturních a společenských akcí
- dobrovolné finanční příspěvky poukazované na konto KPŠ
- pravidelné roční finanční příspěvky 250,-Kč 
(platí se do konce listopadu na č. účtu: 211684174/0300 nebo v kanceláři školy)
Výdaje:
- nákup finančně náročnějších moderních pomůcek a zařízení pro výuku 
a chod školy
- finanční zajišťování kulturních a společenských akcí
- odměny pro studijně úspěšné a aktivní žáky školy

Zástupci rodičů do SPŠ v roce 2017/2018:

1. třída:
2. třída: pan Cingroš, paní Grznárová
3. třída: paní Vacková, paní Formánková
4. třída: paní Libá, paní Pelcová
5. třída: paní Bártová, paní Votipková
6. třída: paní Kocourková, pan Petrlík
7. třída: paní Gutmanová, paní Váňová
8. třída: pan Dvořák
9. třída: paní Korbelová, pan Tockstein

Stanovy spolku SPŠ