info zš obříství

Školní družina

Přihlásilo se září a s ním i nový školní rok 2017/2018.

Naše školní družina opět přivítá nové prvňáčky, které v letošním školním roce bude mít pod svými ochrannými křídly paní vychovatelka Hana Bílá. Společně s dětmi ze třetí třídy vytvoří jedno oddělení. Druhé oddělení bude pod vedením paní vychovatelky Jitky Dvořákové, ve kterém se budou scházet děti převážně z druhé a čtvrté třídy.

     Společně se na Vaše děti těšíme, přejeme krásné dny a šťastný start do nového školního roku.

                                                                                  Jitka Dvořáková a Hana Bílá

INFORMACE:

- 4. září je provoz školní družiny pouze do 11.20 hod. Všechny děti končí vyučování po druhé vyučovací hodině tj. v 9.20 hod.

 - od  5.září bude provoz v obvyklém režimu: ranní družina 6,30 – 7,30 hod. / odpolední družina 11,20-16,00 hod.

Poplatek za pobyt ve školní družině byl pro letošní rok stanoven 600,- / pololetí