info zš obříství

Platby

Platby žáků ve školním roce 2017/2018
ŠKOLNÍ JÍDELNA
vedoucí školní jídelny p. Korbelová – číslo účtu 210361891/0300 
Platba za stravné, podrobnější informace na stránkách školní jídelny, 
(přesnou částku v daném měsíci vyčíslí vedoucí ŠJ p. Korbelová podle
odebraných obědů a zálohové platby na příští měsíc).
Platba: každý měsíc, záloha září + říjen do 20. září, v dalších měsících vždy do 20. dne v měsíci.
 VS: každý žák dostane spolu s přihláškou, ten bude používat po celou dobu docházky do ZŠ. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
hospodářka školy p. Slívová - číslo účtu 209128515/0300
       
název platby částka doba platnosti úhrada
Platba za školní družinu  I.pololetí-  600.-  na dané pololetí do konce září
Platba za školní družinu  II.pololetí-  600.-  na dané pololetí do konce února
Platba za ŠVP  vyčíslí učitel a předá rodičům   dle pokynů učitelů
Platba za LVK  vyčíslí učitel a předá rodičům   dle pokynů učitelů
Poplatek za kroužek VV 500,- na dané pololetí do konce října
Poplatek za kroužek VV 500,- na dané pololetí do konce února
Poplatek za kroužek 400,- na dané pololetí do konce října
Poplatek za kroužek 400,- na dané pololetí do konce února
       
Platbu za jednorázové akce (divadlo, hudební představení pořádané ZŠ)
vybírá třídní učitel, v době jeho nepřítomnosti je pověřený jiný pracovník.
       

Platba v hotovosti je možná každé 1. pondělí v měsíci od 7.30 do 15.30 u p.hospodářky,

každé ráno od 7.30 do 7.40 nebo po telefonické domluvě dle potřeby.

       
SPOLEK PŘÁTEL ŠKOLY
provozní pracovník p. Slívová - číslo účtu 211684174/0300
       
název platby částka doba platnosti úhrada
Roční finanční příspěvek SPŠ 250.- na školní rok do konce prosince
PLATBY ZA ŠKOLNÍ POMŮCKY vyčíslí učitel   do konce listopadu
       
VZOR PLATBY      
JMÉNO ŽÁKA ÚČEL PLATBY, vždy uvést VS žáka ČÁSTKA  
JAN NOVOTNÝ pomůcky 3. třída 400.-  

Každou částku je potřeba zaplatit zvlášť a řádně označit VS a účelem platby. Částky nelze sčítat. Upozorňujeme rodiče, že platby neoznačené, sečtené či zaslané na špatný učet ZŠ, budeme vracet zpět na Váš účet.

Děkujeme za pochopení.