info zš obříství

Zápis do 1. ročníku 2019

Zápis do I. třídy ZŠ Obříství, okres Mělník

Zápis do I. třídy na školní rok 2019/2020 se koná v pondělí 8. 4. 2019 od 14. 00 – do 18.00 hodin. Náhradní termín zápisu v případě nemoci dítěte je možné domluvit s ředitelkou školy. Zákonní zástupci přijdou s dítětem do školy a přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě cizinců je nutné přinést potvrzení o povolení k pobytu.

Zápis je určen pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 (pro děti, které k 31. 8. letošního roku dovrší 6 let věku) a pro děti po odkladu začátku povinné školní docházky. 

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí, kteří budou žádat o odložení začátku povinné školní docházky a vyplní žádost. Rozhodnuto o odložení bude až po předložení doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

[Mgr. Milena Jachková, ředitelka školy]