info zš obříství

Organizace 1. týdne v roce 2019/2020

Organizace 1.týdne ve školním roce 2019/2020

2.9. - 2 vyučovací hodiny- konec v 9:20 hodin, ranní ŠD neprobíhá, ŠD do 12:00 hodin

(!!Vezměte si psací potřeby a přezůvky!!)

3.9. -  4 vyučovací hodiny - konec v 11:20 hodin ( 1.třída-  2 hodiny- konec v 9:20 hodin)

(Tento den žáci dostanou rozvrh hodin, seznámí se se školním řádem, zvolí si třídní samosprávu a dostanou učebnice.)

 4.- 6.9. -  vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

 Odpolední vyučování začne od 9. 9. 2019.

Školní jídelna Obříství zahajuje provoz v pondělí 2. 9.2019 pouze pro strávníky v  MŠ,cizí strávníky a zaměstnance ZŠ.

Od 3. 9. 2019 jsou přihlášeny i děti ZŠ dle stravovacích zvyklostí z předešlého školního roku. Při nedostatečné výši konta nebude strava objednána. Prosíme strávníky o kontrolu na www.strava.cz.

  Přihlášky do ŠD na rok 2019 - 2020. Budou k vyzvednutí v pondělí 2.9. 2019 a v úterý 3.9. 2019 ve školní družině.
- Úplata za ŠD na pololetí školního roku, byla pro tento rok stanovena obecním úřadem v Obříství 650,-Kč září - leden, 650,-Kč 
  únor - červen.
- Omluvenky nepřítomnosti ve školní družině a mimořádné odchody budou pro letošní rok prováděny formou  zasílání zpráv
  přes aplikaci bakalář. Adresovány budou na učitel Dvořáková. 

Přejeme všem úspěšný školní  rok 2019/2020.