info zš obříství

Projekt z angličtiny 2018

V rámci hodin anglického jazyka žáci šesté třídy ve skupinách vypracovali postery o zemích , které si vybrali. Poté se stylizovali do obyvatel dané země a svůj výtvor nám anglicky prezentovali. Ochutnali jsme tak francouzské sýry, poslechli si mexickou hudbu a hlavně se o daných zemích dozvěděli zajímavé věci. Projekt se všem moc povedl. Žáci si zábavnou formou procvičili  schopnost vyhledávat a zpracovávat informace na internetu a rozvíjeli svou schopnost vyjadřovat srozumitelně svoje myšlenky v anglickém jazyce. Zároveň se podíleli na vytváření příjemné atmosféry v týmu a společně efektivně spolupracovali.